بیست - مطالب ابر معشوقه واقعی

امروز:

بعضیا هم مثه این دیوارای


 بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن ؛

فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد ،

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی …


نوشته شده در : سه شنبه 22 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

رفــــــتارم تـــــــک نیــــــس... ✘


 من برعکس خیلی ها:

رفــــــتارم تـــــــک نیــــــس... ✘

↙ امثالــــــم کـــــــم نــــــیس.  ..

 فــــــازم غــــــم نیــــــس... ✘

صِـــــــدام بَم نــــــیس...

↙ کمـــــــرم خــــــــَم نـــــــیس...

 حرفــــــام ســَـــــم نیــــــس...

چشـــــمام نـــــــَم نــــــیس...

↙ مـــــــن خـــــاص نیســــــــتم...

آس و پــــــاس نیســــــــتم...

دنبــــــال مخاطـــــــب خاص نیســــــــتم...

 ↙ عاشـــــِق یاس نیســـــــتم...

 برای هیچکــــــــس لاستیـــــــــک زاپاس نیستـــــــَم...

من عقـــــــــده ای و بی احسْْــاس نیســـــــــــتم

 بازم بگممممم؟؟؟؟؟

↙ آقا من برعکـــــــــسه خیلـــــــــــی ها،☜ یــــــــه آدم عادی و معمـــــــــــولی ام...

دوس دارم خودم باشم...

 ↙ خوشم نــــــــمیاد از اونایــے که خودشـــــونو بــــــالاتر وبهتــــــــــر از بقیــــــه میبیــــــنن...

ســــــاده باش...

خـــــــــودت باش...

 همیـــــــــــن...☞


نوشته شده در : سه شنبه 22 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

نبـــــــــوده...


 نبـــــــــوده...

.

نیســــــت...

.

نخواهــــد بود...

.

کسی عزیـــزتر از تــــــــــــو برای من...

.

می آیــــــی

"تپش قلبــــــم"

دوچندان میشود

"سخن" میگویـــــی

دل بــــی تاب "بی قــــرارتر" میشود

لحظه ها آماده عاشـــــق شدن

یک آسمان "عشــــــق"

ارزانی "نگاهـــــم" میکنی

و من مات و مبهوت

در دلـــــم میگویم

عجب "حکایت غریبــــی" است

حکایت "یک عشــــق" و

 

" دو دل بی تاب"


نوشته شده در : دوشنبه 21 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

دوستم داشته باش


    دوستم داشته باش
احبینی بلا عـقـد
                                   بدون هیچ ترسی من را دوست داشته باش 
وضیعی فی خطوط یدی
                                   و در لابه لای خطهایی که در کف دستان من وجود دارد ناپدید شو   
احبینی لاِسبوع لِایام لِساعات
                                   من را برای یک هفته , برای چند روز و حتی برای یک ساعت دوست بدار
فلست انا الذی یهتم بالابد
                                   زیرا من آن کسی نیستم که به ابدیت ایمان داشته باشم
احبینی احبینی
                                   دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
تعالى واسقطی مطرا على عطشی وصحرائى
                                   بیا و همچون قطره های باران بر تشنگی و خشکی که درمن وجود دارد ببار   
وذوبی فی فمی كالشمع وانعجبی باجزائی
                                  و همچون شمع دربین لبهایم بسوز و با روح من یکی شو 
احبینی احبینی
                                  دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
احبینی بطهری او بأخطائى
                                   من را همراه با پاکی و گناهی که دارم دوست داشته باش   
احبینی وغطینی ایا سقفا من الازهار
                                  دوستم داشته باش و با تن پوشی از گلها من را بپوشان
یا غابات حنائى
                                   ای تویی که همچون جنگلی از مهربانی ومحبت هستی
انا رجلا بلا قدرا
                                    من آن مردی می باشم که هیچ سرنوشتی ندارم
فكونی انتی لی قدری
                                    تو سرنوشت و هدف من باش
احبینی احبینی
                                    دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
احبینی ولا تـتـسائلی كیف
                                    بدون آنکه بپرسی چگونه و چطور, دوستم داشته باش
ولا تـتـلعثـمی خجلا
                                    و نگذار شرم و خجالتی که در تو می باشد باعث درنگ تو شود
ولا تـتـساقطی خوفا
                                    و نگذار که ترس در وجود تو رخنه پیدا کند
كونی البحر والمیناء
                                    همچون دریای من و بندرگاهی برای من باش
كونی الارض والمنفى
                                               همچون سرزمینی برای راحتی من و تبعید گاهی برای من
كونی الصحوة والأعصار
                                                  همچون نسیم و طوفانی برای من باش
كونی اللـیـن والعنفـى
                                                   همچون نرمی و به سان خشونتی برای من باش
أحبینی أحبینی
                                                    دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
معـذبتی وذوبی فی الهواء مثلی كما شـئـتی
                                                   همانند من درعشق بسوز و با تمام وجود عاشق من شو
أحبینی بعیدا عن بلاد القهر والكبت
                                                    من را به دور از سرزمین ترس و رنج دوست داشته باش
أحبینی أحبینی
                                                     دوستم داشته باش , دوست داشته باش


نوشته شده در : دوشنبه 21 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: ترانه ها و خاطره های شعر ، اشعار عاشقانه نزار قبانی ، شعر عاشقانه ، شعر نزار قبانی ، عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ،

ابــرها را کـنار زده ام منــتظرت

عاشقانه
ابــرها را کـنار زده ام منــتظرت
بـر پـشت بـام دلـم دراز کـشیـده ام
تـا لبـخـندت را
در آغـوش گـیـرم.
بیـا کـه آسمـان سیـاهـم ستـاره زیـاد دیـده
مـاه کـم دارد
تـا بـدرخشد چـشمـانـم…


نوشته شده در : یکشنبه 20 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ

مثل گل‌دوزی یک دختر عاشق
زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان


نوشته شده در : یکشنبه 20 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

دخــــ♥ـــــتـــر


 دخــــ♥ـــــتـــر
 
 
من  عاشِقِ
دخترونگی
 هامم
 
 
عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ..
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...
 
 
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
 
 
جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...
 
چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...
 
 
بـــهم ریختـــنشون ...
چـــیدنشـــون ...
و بـــاز دوبـــاره ...
 
 
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل
 پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
حـــرفای دخـــترونه
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای
رنـ
ــگـ
ار
نگم
 ...
 
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...
 
لـــوس
 شـــدنام واســـه بابایـــی ...
 
 
قهـــر کــــردنام با
|
مامان خانـــــوم
|
 ...
 
 
گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا
رمـــان خوندن
 ...
 
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...
 
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...
 
نـــه با
تمـــاشای
 فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...
 
نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...
 
نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم
 
دنیــــای
 
 دخــــترونمو فــــقـط یـــه
 
دخــــتر
 
 مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...


نوشته شده در : شنبه 19 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

خدایا


 خدایا من ایمان دارم ایمان دارم به اینکه هر که دلش هوایی تو شود هوایش را داری...


نوشته شده در : پنجشنبه 17 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

حكایتــــــ مـــــــــن حكایتــ كسی است كه


 حكایتــــــ مـــــــــن  حكایتــ كسی است كه

عاشقـــــــ‌   دریا بود ولیـــــ قایقـــــ   نداشت

دلباختهـــــــــــ   سفر بود ولیـــــــــ  همسفـــــــر   نداشت  

حكایتــــــــــــ   كسی بود كه

زجــــــــــ ر   كشیــــــد  ولیــــــــ  ضجه نزد

گریهـــــــــــــــ  كرد ولیــــــــــــ  اشك    نریخت

حكایتـــــــــــــ  من ،  حكایتــــــــــــ  كسی بود كه

پـــــــــــ ر  از فریـــــــــ اد بود   اما سكوتـــــــ  كرد تا همه  صداهــــــــــــــا  را بشنــــــــــ ود


نوشته شده در : چهارشنبه 16 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،

برای همدیگر وقت صرف میکنیم.


 برای همدیگر وقت صرف میکنیم.
 به همه میگویم که دوستش دارم.
 برای قدر دانی از محبتهایش،نامه عاشقانه ای برایش مینویسم.
 در جمع از او تعریف میکنم.

 وقتی غمگین است سعی میکنم ناراحتی اش را بفهمم واو را درک کنم.
 همیشه در اتفاقات مهم زندگی او را سهیم میکنم قبل از اینکه دیگران چیزی بدانند.
 در همه ی مراحل زندگی با هم برنامه ریزی میکنیم.
 همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان میدهم.
 ازدواجمان را یکی از موهبتهای الهی میدانم.

 

 برای سلامتی اش صدقه میدهم.
 در همه ی لحظات با گذشت رفتار میکنم و سعی میکنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم.
 کارهایی که نشان دهنده ی محبتم نسبت به اوست برایش انجام میدهم.
 هر گاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر میکنم.

 اگر احساس کنم چیزی از وسایل شخصی اش چیزی کم دارد ولی خودش نمی خرد،حتما برایش تهیه میکنم.
 همیشه همه ی هدایایی را که به من داده است از صمیم قلب دوست دارم.
 و……….
 و همیشه دل آرام یکدیگر هستیم.


نوشته شده در : چهارشنبه 16 دی 1394  توسط : jameol mozakhrefat.    نظرات() .

برچسب ها: عکس های عاشقانه ، love pictures ، معشوقه واقعی ، راز عاشقی و سبک زندگی ، سبک زندگی های عاشقانه ، نوشته های عاشقانه ،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات